HƯỚNG DẪN GỬI YÊU CẦU HỖ TRỢ

1. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN:

 • Điền các thông tin theo yêu cầu:
  • Địa chỉ email (bắt buộc).
  • Họ và tên (bắt buộc).
  • Số điện thoại.
  • Mã số nhân viên (bắt buộc).
  • Mật khẩu đăng nhập: Bao gồm ký tự đặc biệt, chữ và số.

 • Kích hoạt tài khoản qua đường link đươc gửi tới Mail đã đăng ký.

2. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN:

 • Đăng nhập tài khoản đã được cấp.


3. Tạo yêu cầu:

 • Điền các trường thông tin yêu cầu.
 • Loai yêu cầu: Lựa chọn loại yêu cầu phù hợp với vấn đề cần được hỗ trợ.
 • Nội dung yêu cầu:
  • Tiêu đề trợ giúp: yêu cầu, tổng quan về vấn đề cần được xử lý.
  • Mô tả yêu cầu: mô tả rõ vấn đề, nhu cầu, thuộc hệ thống chức năng nào, link hoặc tài liệu, hình ảnh đính kèm nếu có. (Ghi rõ MSNV, chức vụ, bưu cục, mail nếu tạo tài khoản hoặc cấp quyền).
 • Xác nhận gửi yêu cầu:
  • Gửi đi: Gửi yêu cầu.
  • Làm mới: Hủy yêu cầu đang tạo và tạo yêu cầu mới.
  • Hủy bỏ: Hủy yêu cầu đang tạo.


4. KIỂM TRA VÀ THEO DÕI YÊU CẦU:

 • Nhấn vào [Danh sách yêu cầu đã gửi].

 • Điền ID Ticket hoặc Tiêu đề để tìm kiếm:
  • ID Ticket thường hiển thị tại thông báo sau khi tạo thành công ticket hoặc được gửi qua mail đăng ký.

 • Bấm vào mã ticket để phản hồi và trao đổi trực tiếp với người hỗ trợ trong quá trính xử lý vấn đề.