HƯỚNG DẪN TRA ĐƠN ĐẶT

1. Vị trí giao diện

Tại giao diện: Điều chỉnh đơn đặt -> Điều chỉnh -> Tra đơn đặt

2. Hướng dẫn sử dụng

a. Sử dụng giao diện "Tra đơn đặt"

- Tra theo mã đơn đặt:

 

(1) Chọn ‘Tra theo mã đơn đặt"

(2) Nhập ‘Mã đơn đặt’

(3) Bấm tìm kiếm

- Các loại tra cứu khác:

(1) Tra theo thời gian đặt đơn

(2) Tra theo trạng thái đơn hàng

(3) Tra theo nguồn đặt hàng

(4) Tra theo mã trạng thái TOKO

(5) Tra theo số điện thoại người gửi

(6) Tra theo số điện thoại người nhận

(7) Lọc đơn theo loại hình chuyển phát

(8) Lọc đơn theo loại hình hàng hóa

b. Tra đơn đặt bằng câu lệnh SQL

Vào E3 > giao diện tra cứu SQL

Sử dụng câu lệnh tra đơn đặt

[ select * from D_ORDER ]