SỬA COD BẤM LƯU BỊ TREO MÁY

Cách khắc phục sửa COD bấm lưu bị treo máy: Xóa cache trình duyệt

Hướng dẫn xóa cache trình duyệt

  • Vào lịch sử tìm kiếm 

  • Xóa dữ liệu duyệt web

image

  • Chọn khoảng thời gian cấn xóa > Nhấn nút xóa

image

  • Sau khi xóa thì thao tác lại các bước sửa COD