HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CALL LOG

BƯỚC 1: Tải app JT CALL trên link: https://jtexpress.vn/app/ và tiến hành cấp quyền cho ứng dụng.

 

BƯỚC 2: Tải app JT CALL PLUS trên link: https://jtexpress.vn/app/ và tiến hành cấp quyền cho ứng dụng.

thumbnail

KHÔNG THỂ CÀI ĐẶT FILE APK

Ngày đăng: 25-10-2022