KHÔNG THỂ CÀI ĐẶT FILE APK

  • Nguyên nhân: Do điện thoại Android khóa cài đặt từ nguồn bên ngoài.
  • Cách khắc phục: Cài đặt -> Cài đặt bổ sung -> An toàn và bảo mật -> Bật không rõ nguồn gốc -> Cho phép.

- Bước 1: Đầu tiên bạn vào Cài đặt -> Cài đặt bổ sung.

- Bước 2: Tiếp theo bạn vào An toàn và bảo mật.

- Bước 3: Sau đó bạn bật Không rõ nguồn gốc.

- Bước 4: Cuối cùng chọn Cho phép.

thumbnail

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CALL LOG

Ngày đăng: 20-10-2022